Victor DST leverer store varmepumper til fjernvarmeindustrien. Leverancen sker i samarbejde med IESenergy som varetager markedsføring, anlægsdesign, kontraktforhold mv. Victor DST’s udfører detaljeret projektering, komponent-indkøb, præfabrikation, installation og idriftsætning af varmepumpen.